Logo Cirkel Advocaten

Rechtsgebieden

 Sociale zekerheidsrecht

Sociale zekerheid gaat over uitkeringen bij werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid en studie. Ook bijstand en studiefinanciering vallen hieronder. Het biedt inkomenszekerheid en daardoor bestaanszekerheid. Het is daarom van groot belang om snel advies in te winnen bij de heer van Loo of als er iets mis dreigt te gaan met uw uitkering. Zo nodig verleent hij rechtsbijstand tijdens een bezwaar- of beroepsprocedure.

Personen –en familierecht

Echtscheidingen, omgangsregelingen, kinder- en partneralimentatie, ondertoezichtstellingen zijn vaak erg persoonlijke en daarom emotionele problemen.
Wanneer u ermee te maken krijgt, hebt u snelle en goede hulp nodig.
Mevrouw Coenders en mevrouw Runhaar kunnen u deze hulp bieden. Zij pakken uw problemen op een betrokken maar ook zakelijke manier aan waardoor uw belangen het beste gediend worden.

Asiel- en vreemdelingenrecht

De procedures om een verblijfsvergunning in Nederland te krijgen zijn vaak ingewikkeld. Wij kunnen u wegwijs maken in de doolhof van regels en voorwaarden. Een tijdig advies en/of begeleiding kan voorkomen dat u moet procederen om later alsnog een verblijfsvergunning te krijgen. Dit kan u tijd, geld en onzekerheid besparen. Een procedure is echter niet in alle gevallen uit te sluiten. Ook dan staan wij voor u klaar. Alle advocaten zijn in deze werkterreinen gespecialiseerd.